Sistemes d'Informació Geogràfica

Aquest apartat està dedicat al SIG o Sistemes d'Informació Geogràfica, una eina molt utilitzada pels geògrafs i que permet entre moltes coses sobreposar vàries imatges o mapes "capes" per tal d'aconseguir i relacionar múltiples informacions en relació al territori  o espai estudiat.

 

SIG MiraMón. És un programa de SIG per la elaboració de mapes raster o vectorials. Miramon

SIG del Departament de Medi Ambient. Aquesta pàgina t'ofereix la possibilitat de descarregar el programa  Miramon per poder visualitzar els mapes. D'entre els mapes que es poden visualitzar, hi ha un dedicat als espais PEIN, hi ha atles climàtics, mapes que mostren les zones vulnerables per contaminació de nitrats de fonts agràries, mapes d'infrastructures relacionades amb el medi  ambient etc. SIG Medi ambient

SIG del Departament de Salut de Perú. Aqui també podeu descarregar un programa per visualitzar mapes, la informació dels quals està relacionada amb temes com ara: la divisió política de Perú, la ubicació de centres de salut, les corves de nivell etc. SIG Perú

Mapes Ecològics de Barcelona. Es poden visualitzar si teniu el programa Miramon. Els mapes et permeten observar els canvis de la ciutat, comparant mapes que representen BCN l'any 1977 amb mapes de l'any 1993 SIG Barcelona