La Fotografia Aèria

i teledetecció

Una altre eina molt útil per la geografia són les fotografies aèries i la teledetecció, que és una tècnica d'anàlisi d'imatges digitals que provenen de sensors remots o satèl·lits. 

 

Fotografia aèria
Pàgina Web de L'Institut Cartogràfic de Catalunya. Si feu un clic al "mapserver" trobareu un catàleg  de fotografies aèries de Catalunya amb el nº de vol a diferents escales. També hi ha imatges aèries de les capitals comarcals i altres nuclis.

ICC

Pàgina de l'Ajuntament de Terrassa. En aquest apartat hi ha un catàleg amb el nº de vol, la data, l'escala aproximada etc. de les fotografies aèries del municipi.

Terrassa

Teledetecció
Universitat de Barcelona. Té una secció dedicada a la teledetecció. Es mostren images de diversos satèl·lits i radars.

UB

Infocarto. Aquesta empresa mostra tots els serveis que fa en matèria de teledetecció. Té imatges i mapes molt interessants.

INFOCARTO

Allmetsat. Imatges que proporcionen els difererents satèl·lits que hi ha. També hi ha informació sobre les característiques de cada satèl·lit.

Allmetsat

NASA. Pàgina de la NASA on es poden visualitzar imatges fetes des del Landsat

NASA

NOAA. Pàgina web amb imatges del NOAA i informació sobre aquest

NOAA